Unistar Autokeskus OÜ

Juriidiline aadress: Tallinna tn.86 , 

Viljandi vald , Viljandimaa 71073 

Reg.nr.11568488 

Telefon: 4355920 

Telefon: 5157878 

email: teenindus@unistarautokeskus.ee 

Koduleht: www.unistarautokeskus.ee